Het wad

De Waddenzee

Rijk aan voedsel

Het belangrijkste kenmerk van de Waddenzee is de enorme verplaatsing van water tijdens eb en vloed. Twee maal per etmaal vallen grote delen van de Waddenzee droog, terwijl het wad tijdens vloed helemaal onder water staat.

De Waddenzee is daardoor zeer rijk aan voedsel voor vele diersoorten. Bij de getijdenwisseling worden namelijk met de enorme hoeveelheden water ook zand, slib, plankton en allerlei andere voedingsstoffen meegevoerd.

Hoewel grote hoeveelheden zand en slib de Waddenzee in komen, verzandt het gebied niet. Door de sterke stroming wordt namelijk een groot gedeelte van dit materiaal ook weer afgevoerd naar de Noordzee.

Kringloop

Plankton dient als voedsel voor onder andere schelpen en wormen die in de wadbodem leven,die op hun beurt dienen als voedsel voor vissen en vogels. Vis is tenslotte het voedsel voor de gewone zeehond die in de Waddenzee leeft. De zeehond staat aan het eind van de voedselketen van de Waddenzee en is daardoor een goede indicatie voor de kwaliteit van het milieu daar.

Vervuilende stoffen

Het milieu in de Waddenzee wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van het water in de Europese rivieren, dat via de Noordzee, de Waddenzee bereikt. De stoffen die in de rivieren geloosd worden, komen uiteindelijk in de Waddenzee terecht en hopen zich daar op. In de laatste decennia is de hoeveelheid geloosde chemische stoffen en zware metalen sterk afgenomen. Ook de kwaliteit van de Waddenzee is daardoor in dat opzicht verbeterd. Zolang echter nog teveel vervuilende stoffen in het zeewater terechtkomen, blijft grote waakzaamheid nodig.

Wadexcursies

Wadlopen van punt naar punt is op Texel niet mogelijk, maar er worden wel wadexcursies gegeven. De drooggevallen wadbodem lijkt kaal, maar krioelt van het leven. Tijdens deze natuurexcursies ontdekt u wat er allemaal onder uw voeten gebeurt. Aanmelden is mogelijk bij EcoMare, tel. 0222-317741.

Pruttrappen

Het is ook mogelijk het wad te voet te ervaren.
Bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) organiseren wij pruttrap / wadlooptochtjes vanaf het gemaal bij De Cocksdorp.
Met de voeten glijdend door de bagger van de Waddenzee, banjeren wij door het slik! Je zoekt je een weg tussen de slenken en geulen en komt het verborgen leven van het wad tegen.
Je hoort en ziet de kokkels zich sluiten; ze knisperen onder je voeten. De zeepieren laten zich zien door hun hoopjes prut. Het barst van het voedsel, waar de lepelaars in de verte zich te goed aan doen.
Gillend van plezier je schoen verliezen in de prut, of heel sereen meditatief: ervaar het!
Door het veranderen van het tij wordt er steeds op ander dagen en tijden gelopen op het Wad. Voor reserveringen belt u : tel. 0222-316 451

Werelderfgoed

Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst 3 natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken! http://www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Kaart van het Waddengebied

Klik hier voor een volledige kaart van het waddengebied.

Interessante links:

Waddenzeeschool:
Op Waddenzeeschool bieden de educatieve centra van de waddeneilanden programma’s, lesmateriaal en projecten aan. Voor elk type onderwijs, voor docenten en leerlingen.
Stichting ZeeInZicht:
Stichting ‘ZeeInZicht’
wil de onderwaternatuur van de Noordzee dichter bij publiek, beleid en politiek brengen.